Limity prędkości we Francji

Prędkość pojazdu mierzy się w kilometrach, jakie pokonuje on w ciągu godziny. Ograniczenia prędkości nie podobają się większości użytkowników dróg. I nic w tym dziwnego. Kierowca zmuszany do ciągłego zwalniania i przyspieszania jedzie niezbyt płynnie i niezbyt komfortowo. Limity prędkości we Francji i wszystkich innych państwach, konieczne są ze względów bezpieczeństwa. Najważniejsze są ograniczenia prędkości w miastach i innych terenach zabudowanych. Jak wskazuje ich nazwa, chodzi o miejsca, w których znajdują się domy lub inna zabudowa, a więc i sporo ludzi chodzi tamtędy. Ograniczenia prędkości w miastach są szczególnie istotne w miejscach, gdzie co jakiś czas jezdnię przecinają białe pasy sygnalizujące przejście dla pieszych. Samochód poruszający się z szybszą niż dozwolona prędkość, nie ma szans wyhamować przed przejściem i uniknąć zderzenia z przechodzącymi na drugą stronę. Planując samochodową podróż do Francji, warto sprawdzić gdzie, jakim pojazdem i z jaką prędkością można się poruszać. W terenie zabudowanym obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km/h. Pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne nie mogą jechać szybciej niż 40 km/h. W terenie niezabudowanym, gdzie występują wąskie utwardzone pobocza, motocykle mogą jechać nie szybciej niż 90 km/h. pojazdy z niebezpiecznym ładunkiem mogą rozpędzać się do prędkości 80 km/h, a pojazdy trójkołowe, motorowery i quady do prędkości 45 km/h. Po francuskich drogach dwujezdniowych poza terenem zabudowanym, motocykle mogą mknąć z prędkością do 100 km/h. Pojazdy z niebezpiecznymi ładunkami mogą jechać najwyżej 90 km/h. Motorowery, quady i pojazdy trójkołowe – 45 km/h. W terenie niezabudowanym, samochody osobowe mogą jechać z prędkością 90 km/h. Pojazdy z niebezpiecznym ładunkiem nie mogą jechać szybciej niż 40 km/h. Lekkie samochody dostawcze na takich drogach mogą rozpędzać się do 80 km/h. Lekkie ciężarówki na takich drogach mogą jechać nie szybciej niż 70 km/h.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*