Naklejki normy emisji spalin

Od zmotoryzowanego świata nie ma już odwrotu. Jest natomiast możliwość ograniczania negatywnych skutków użytkowania samochodów. Skutki te dotyczą przede wszystkim środowiska naturalnego. Środowisko to cierpi szczególnie przez emisję spalin, która towarzyszy ruchowi samochodowemu. Spaliny emitowane są przez wszystkie pojazdy. Wydobywają się z rur wydechowych osobówek, samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów rolniczych. Emisja spalin, to problem, który dotyka głównie duże aglomeracje miejskie. Spaliny samochodowe stanowią część smogu unoszącego się nad miastami. Aby zmniejszyć szkodliwość ruchu kołowego dla środowiska, w coraz liczniejszych państwach wprowadza się normy emisji spalin. Normy, te to dopuszczalna ilość produktów spalania emitowana do powietrza. W niektórych krajach tworzone są tak zwane strefy ekologiczne, do których mogą wjeżdżać pojazdy spełniające obowiązujące normy. Kierowcy chcący swobodnie poruszać się po miastach, muszą zaopatrzyć się w naklejki normy emisji spalin. Naklejki te są zielone, żółte i czerwone. Oczywiście zielone oznaczają spełnianie wysokich norm, żółte norm średnich, a czerwone niskich. Naklejki takie kupuje się w stacjach rejestracji pojazdów i wszędzie tam, gdzie diagnozuje się auta pod względem technicznym. Naklejki normy emisji spalin obowiązują na przykład w Niemczech. Naklejki informujące o poziomie emisji spalin muszą zawierać numer rejestracyjny pojazdu. Nakleja się je na przednią szybę. Przekroczenie strefy ekologicznej bez odpowiedniej naklejki skutkuje karą finansową w wysokości 40 euro. Przed każdą strefą stoi znak informujący o tym, jakie pojazdy z jakimi naklejkami mogą tam wjechać.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*